F@TİH Projesinin Bileşenleri
FATİH projesi beş ana bileşenden oluşmaktadır. Bunlar;

  1. Donanım ve Yazılım Altyapısının Sağlanması
  2. Eğitsel e-İçeriğin Sağlanması ve Yönetilmesi
  3. Öğretim Programlarında Etkin BT Kullanımı
  4. Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitimi
  5. Bilinçli, Güvenli, Yönetilebilir ve Ölçülebilir BT Kullanımının sağlanmasıdır.


1. Donanım ve Yazılım Altyapısının Sağlanması: Bu kapsamda okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki tüm okullarımızın bütün dersliklerine birer adet etkileşimli tahta cihazı sağlanacaktır. Her okula en az bir adet çok amaçlı fotokopi makinesi gönderilecektir. Bunların dışında ihtiyaca göre doküman kamera ya da mikroskop kamera okullara gönderilecektir. Bunların yanında her ilde toplam 110 merkezde uzaktan hizmetiçi eğitim merkezleri kurulacaktır.

2. Eğitsel e-İçeriğin Sağlanması ve Yönetilmesi: Öğretim programlarına uygun ve derslerde yardımcı birer ders materyali olarak kullanılmak üzere elektronik içerikler sağlanacaktır. Bu e-İçeriklerin ses, video, animasyon, sunu gibi çoklu ortam bileşenleri ile desteklenmiş öğrenme nesnelerinden ve etkileşimli e-kitaplardan oluşması planlanmıştır. Bu e-içeriklere öğretmenler ve öğrenciler web tabanlı ortamlarda hem çevrimiçi hem de çevrimdışı biçimde kolaylıkla ulaşabilecektir.

3. Öğretim Programlarında Etkin BT Kullanımı: Öğretim Programlarının BT kullanımını desteklemesi amacıyla; öğretmen kılavuz kitaplarının okullarımızın dersliklerine sağlanan donanım altyapısı ve eğitsel e-içeriğin etkin kullanımını içerecek şekilde yenilenmesi planlanmıştır.

4. Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitimi: Proje bileşeni kapsamında; okullarımızda görev yapan öğretmenlerin sınıflara sağlanan donanım altyapısını, eğitsel e-içerikleri ve BT'ye uyumlu hale getirilen öğretmen kılavuz kitaplarını etkin biçimde kullanma becerilerini geliştirmelerine dönük yüz yüze ve uzaktan eğitim aracılığıyla hizmetiçi eğitim faaliyetleri planlanmıştır.

5. Bilinçli, Güvenli, Yönetilebilir ve Ölçülebilir BT Kullanımının sağlanması: Bu kapsamda her dersliğe geniş bant internet erişimi kablolu bağlantı ile sağlanacaktır. Eğitim-öğretim süreçlerinde BT araçlarıyla birlikte internetin de bilinçli ve güvenli kullanımını sağlamak için gerekli donanım ve yazılım altyapısının kurulmasının yanında mevzuat düzenlemesi de yapılacaktır.
Google+'da Paylaş

Yazar ADMİN

Yazar Hakkında bilgi yazılacak
    Blogger Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder